ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στις οργανωμένες εκδρομές που συμφωνούν µε την Κοινοτική Οδηγία 90/314.